Ημερίδες

default img

Ενημερωτική Ημερίδα για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο και για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Το Κέντρο Στήριξης Καλό Κορινθίας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.Αλ.Ο» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την […]

default img

Ενημερωτική ημερίδα για τις Ενώσεις Φορέων Κ.ΑΛ.Ο και για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κ.ΑΛ.O

Το Κέντρο Στήριξης Καλό Κορινθίας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.Αλ.Ο» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την […]

default img

Ενημερωτική Ημερίδα για την διαδικασία Εγγραφής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και Συνεταιρισμό Εργαζομένων στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Το Κέντρο Στήριξης Καλό Κορινθίας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.Αλ.Ο» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την […]