Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο ΠΕ Κορινθίας σκοπό έχει :

  • να ενημερώνει σχετικά με τις βασικές αρχές και αξίες της Κ.ΑΛ.Ο και τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
  • να υποστηρίζει και να συμβουλεύει επίδοξους κοινωνικούς επιχειρηματίες για την δημιουργία και την ανάπτυξη της δικής τους Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
  • να υποστηρίζει και να συμβουλεύει τις ήδη υπάρχουσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις όσο αφορά το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει ως μέλη του Μητρώου Κ.ΑΛ.Ο.