Ενημερωτική Ημερίδα για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο και για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Το Κέντρο Στήριξης Καλό Κορινθίας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.Αλ.Ο» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020». σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ενημερωτική ημερίδα για  τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο και για τις Δημόσιες Συμβάσεις – Παρασκεύη 01 Οκτωμβρίου 2021  στις 18:00 πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο

Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν. Η δράση θα είναι διαδικτυακή και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Δε χρειάζεται να το εγκαταστήσετε. 

https://us02web.zoom.us/j/87539497353?pwd=ejJDZmVlQ0RxVzFpQnQySzg3L0ZkUT09

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας σε αυτήν τη φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1MyOlL6vgvWzcr-sqrLQqMtnXlk2Tp5xXakcUx17SrTQ/edit