Ενημερωτική Ημερίδα για την διαδικασία Εγγραφής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και Συνεταιρισμό Εργαζομένων στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Το Κέντρο Στήριξης Καλό Κορινθίας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.Αλ.Ο» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020». σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ενημερωτική ημερίδα για  την διαδικασία Εγγραφής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και  Συνεταιρισμό Εργαζομένων στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο – Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021  στις 18:00 πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/89586900651?pwd=ZTN1M1VaNlBRN3lhRDVTb1dDOU5EUT09

Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν. Η δράση θα είναι διαδικτυακή και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Δε χρειάζεται να το εγκαταστήσετε. Απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας σε αυτήν τη φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS4X4-uu5jLrkxOFPcCxwn5MosITYvv8Z0fQ089yHOyubrjw/viewform?usp=sf_link