Εργαστήριο για τις Λογιστικές και Φορολογικές Υποχρεώσεις των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το Κέντρο Στήριξης Καλό Κορινθίας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο Εργαστήριο για τις Φορολογικες υποχρεώσεις των Φορέων Κ.Αλ.Ο που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 30 Μαρτίου 2021 στις 15:00 πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/85788524243