ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο

Από τον Ιούνιου του 2017 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο https://foreis-kalo.gr/ στην οποία μπορούν όλοι ο φορείς Κ.ΑΛ.Ο να εγγραφούν και να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τις δραστηριότητές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  Ο σκοπός της πλατφόρμας είναι αφενός η δικτύωση και η δυνατότητα επικοινωνίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο μεταξύ τους αλλά και οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις όπως προσκλήσεις σε γενικές συνελεύσεις, δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων, ενημέρωση και προσκλήσεις για δράσεις,  εκδηλώσεις κ.α.

Κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα