ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο

Από τον Ιούνιου του 2017 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο https://foreis-kalo.gr/ στην οποία μπορούν όλοι ο φορείς Κ.ΑΛ.Ο να εγγραφούν και να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τις δραστηριότητές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  Ο σκοπός της πλατφόρμας είναι αφενός η δικτύωση και η δυνατότητα επικοινωνίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο μεταξύ τους αλλά και οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις όπως προσκλήσεις σε γενικές συνελεύσεις, δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων, ενημέρωση και προσκλήσεις για δράσεις,  εκδηλώσεις κ.α.